UMU (Utvalg for miljø og utvikling) er offisielt det organet som skal vedta ekstraordinær båndtvang. Saken var lynekspedert av administrasjonen sist uke, ettersom UMU hadde møte mandag.

Det var viktig med et vedtak nå fordi snømengdene har gjort det prekært i forhold til vilt. Dyrene kan lettere bli utsatt for hundeangrep fordi de ikke kommer seg unna.

Rådyr

– Det har kommet mye snø den siste tiden, noe som gjør det svært krevende for rådyr og annet vilt og ferdes. Særlig rådyr er sårbare for angrep og andre forstyrrelser fra løse hunder, heter det fra Christer Hansen Kornstad, skogbrukssjef i Kongsberg kommune.

Forslaget ble vedtatt uten særlig debatt. Det som ble nevnt, er at det kan være noe tungvint å måtte forholde seg til et politisk utvalg i slike saker. Det kommer derfor et forslag til kommunestyret om å delegere båndtvangsaker til administrasjonen på et senere tidspunkt.

Om så blir vedtatt, blir det ved en senere anledning opp til skogbrukssjefen å vurdere behovet for ekstraordinær båndtvang i Kongsberg kommune.