3,5 mill. til lokale prosjekter

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 123,5 millioner kroner fordelt på 703 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde.