Snarere heller må Kongsberg satse på en helhetlig politikk som ser de offentlige helse- og omsorgstilbudene i sammenheng med boligutviklingspolitikk, satsing på velferdsteknologi og forebyggende arbeid! Først da skaper vi en eldreomsorg som både er bærekraftig på lang sikt og som kan sikre de eldste blant oss en trygg alderdom.

I en situasjon med mangel på helsepersonell og hvor 42 prosent av de deltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune jobber ufrivillig deltid, er det kraftfulle grep som må til for å levere framtidas helse- og omsorgstjenester. Privatisering av lovpålagte pleie- og omsorgsoppgaver er ikke å tenke nytt – og det løser ikke utfordringene vi har foran oss.

Kongsberg Arbeiderparti er tydelige. Vi må sikre økonomisk handlingsrom til å et bygge nytt, moderne sykehjem og jobbe for økt grunnbemanning. Det er politikk som funker. Som gir flere ansatte økt stilling med mer økonomisk frihet og faglig trygget i jobb, og som får ned sykefraværet. Samtidig er det god politikk for brukerne av tjenestene, fordi både brukere og ansatte oftere treffer de samme på jobb. Vi vet at det sikrer bedre kvalitetsutvikling av tjenestene våre.

Kongsberg kommune må tenke nytt og gjøre grep for å levere på framtidas behov for helse- og omsorgstjenester. Arbeiderpartiet vil investere slik at vi kan bruke mindre penger på bygg og satse mer både på de menneskene som leverer og de som mottar tjenestene!