For utfordringene er mange. Flere og flere blir eldre, samtidig som en mindre andel av befolkningen står i jobb. Og eldre sammen med aldersgruppen 16-24 år, er blant de mest ensomme i samfunnet vårt.

Skulle vi derfor fortsette å utføre pleie og omsorg på samme måte som vi har gjort tidligere, så vil eldrebølgen gjøre det vanskeligere for fremtidige generasjoner å få like god omsorg som sine forgjengere.

Disse problemene er tett knyttet sammen, ettersom de økonomiske utfordringene kan føre til at vi har mindre penger til å bekjempe de psykiske problemene blant eldre og resten av befolkningen.

Ytterligere skriver Laagendalsposten 1. mai at overforbruket i helse og omsorgstjenesten i Kongsberg for 2022 var på 70 millioner kroner, og at budsjettsprekk i tjenesten har nå pågått i over 20 år på rad.

Det forteller oss at vi må finne nye måter å tenke bærekraftig.

Skal vi håndtere eldrebølgen og samtidig sørge for at flere eldre lever lengre og bedre liv, må vi derfor spille på lag med hele lokalsamfunnet.

Dette kan gjøres ved å samarbeide tettere med frivillige og private organisasjoner.

Det har ikke noe å si om disse tiltakene er i regi av det offentlige eller private. Det viktigste er at tjenestene er bærekraftige, og at brukerne er fornøyde.

Dersom det private og andre frivillige aktører ikke skulle få lov å tilby eldreomsorg på lik linje med det offentlige kan det føre til at kostnadene for å tilby disse tjenestene øker, og at eldreomsorgen dermed blir dyrere og dårligere for brukerne og samfunnet.

Derfor vil Kongsberg Høyre ha en ny kurs for Kongsberg der vi tar i bruk alle gode krefter i samfunnet vårt. Vi må heie på de som ønsker å forbedre eldreomsorgen i kommunen vår. Ved å benytte oss av både offentlige og private aktører kan vi skape bærekraftige tjenester som gjør det mulig for flere å leve bedre og lengre liv.

Slik skaper vi et attraktivt lokalsamfunn som er tilgjengelig for alle.