De siste ukene har det vært mange som har reagert på formannskapets brev til klima og miljødepartementet vedrørende utvidelse av Barmen naturreservatet. Miljøpartiet De Grønne sin meningen om denne saken er at naturreservatet absolutt bør og kan utvides selv om det er kulturminner i området.

Kulturminnene kan, som mange allerede har nevnt i Laagendalsposten, enkelt inkluderes inn og følges opp selv om det blir et vern. Kulturminner som må restaureres og oppgraderes må sees i sammenheng med det større Gruveåsen-prosjektet som det er mye fokus på allerede. Og i denne utviklingen må det også være rom for å ta vare på viktig natur.

I formannskapet fikk vi saken om Utvidelse av naturreservatet Barmen som en eventuelt sak. Med svært tynt saksgrunnlag og uten kartmateriale ble diskusjonen tatt videre på e-post i etterkant av møtet med en kort frist til formiddagen etter.

Denne prosessen gikk for fort, og MDG fikk ikke frem sitt syn i saken på en god nok måte, det tar jeg absolutt selvkritikk på. Jeg vil likevel presisere at MDG ikke var med på den enstemmigheten som kom frem i brevet, og sa ifra om det.

Så beklager at vi ikke fulgte godt nok med. De Grønne håper videre at man i prosessen rundt Gruveåsen og et eventuell utvidelse av Barmen skal ha rom for å ta vare på både naturmangfoldet, kulturminnene og turområdet Gruveåsen er.