Gå til sidens hovedinnhold

Barnefattigdom

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det tiden for presentasjon av tingenes tilstand i kommunene. 1. tertial er lagt fram.

Vi ser at det er økte forskjeller i samfunnet, og å avskaffe fattigdom gjøres ikke ved store ord ved valg. Det krever en aktiv omfordelingspolitikk og tiltak som favnet alle. Barnetrygden er et slikt tiltak.

En god barndom blir med deg hele livet.

Barn som lever i fattigdom, møter større utfordringer enn andre på veien mot voksenlivet. Å øke barnetrygden er et av de mest treffsikre sosialpolitiske tiltakene for å forebygge at barn vokser opp i fattigdom. Vi må løse dette med en aktiv omfordelingspolitikk som dekker hele befolkningen.

Mange mottar sosialhjelp over lang tid, enten kontinuerlig eller i perioder. Dette til tross for at sosialhjelp er ment som en kortvarig ytelse.

Nye tall viser at 115.000 barn under 18 år lever i familier med vedvarende lav inntekt. Dette er mer enn én av ti barn.

Barnefattigdom i Norge handler i stor grad om at barn opplever å være ekskludert og føle seg utenfor. Barn som vokser opp i familier med lav sosioøkonomisk status har dårligere livssjanser på nesten alle livsområdene[1].

Dagens praksis som innebærer at kommunene selv kan bestemme om barnetrygden medregnes i inntekten ved beregning av økonomisk sosialhjelp er urettferdig og uforståelig. Man gir med den ene hånden, og tar med den andre. FO mener denne praksisen kan sammenlignes med tidligere praksis hvor barns inntekt ble tatt med i beregningen av økonomiske sosialhjelp. Dette ble heldigvis endret. FO mener en lignende lovendring må gjøres for barnetrygd, slik at den holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Noen kommuner har et vedtak på dette; andre ikke.

Det er ingen naturlov som sier at noen barn må vokse opp i fattigdom. Det handler om politikk. Det handler om prioriteringer. Det handler om valg.

I årets stortingsvalg kan vi stemme for å gi barn en bedre oppvekst. Vi kan endre lovverket, slik at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Vi kan øke barnetrygden, slik at alle barnefamilier får litt mer penger på konto hver måned. Vi kan gi alle barn bedre muligheter til å lykkes i voksenlivet, men kun om vi tar et valg.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Det krever at vi engasjerer oss og stemmer på partier som prioriterer en helhetlig sosialpolitikk for barn og unge.

Godt valg, 13. september

[1] NOVA, Ungdata (2016) Sosiale forskjeller i unges liv http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-ogarbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Sosiale-forskjeller-i-unges-liv

Kommentarer til denne saken