– Det beste med Krags-marken er å kunne spise popcorn på en hverdag

Torsdag arrangerte Kragsgate barnehage Krags-Marken til inntekt for barn hjelper barn.