Det er Beate Smetbak (53) som tar over jobben til Einar Braaten, skriver Kongsberg kommune på sin nettside. Braaten har signalisert at han går av med pensjon i 2022.

Smetbak starter i jobben som kommuneoverlege 1. april 2021. Hun jobber i dag som kommuneoverlege i Modum, Krødsherag og Sigdal.

Hun er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin og er i gang med en masterstudie i helseadministrasjon. Beate er 53 år og bosatt i Åmot.

Hun går inn som ny leder av samfunnshelse fra 1. januar 2022, da Braaten blir pensjonist.