I 2017 endra Store norske leksikon sin begrepsbruk på nett, fra omtale av «indianere» til amerikanske urfolk. Dette er også blitt vanlig praksis blant annet hos NRK og Aftenposten. Endringene dreier seg ikke kun om en presisering, for amerikanske urfolk er en fellesbetegnelse på mer enn 574 nasjoner og grupper innafor USAs grenser. Begrepet «indianer» er utdatert. Det kan ikke fjernes fra konteksten det oppsto i, eller historia det bærer med seg. Columbus sin ankomst til det amerikanske kontinentet innleda over fem hundre år med kolonisering, undertrykkelse og folkemord. Urfolka som levde der blei fratatt sin sjølråderett over landområder, levemåter, kulturer, språk, religioner og retten til å eksistere som sjølstendige folk. I dag opplever urfolk fortsatt rasisme og at deres kulturer og levemåter trues av storsamfunnets interesser.

Les innlegget til Øystein Senum her.

Språket vårt er i stadig endring og preges av den tida vi lever i og omgivelsene rundt oss. I USA har det engelske begrepet indian lenge vært ansett som nedsettende og utdatert, særlig når det brukes som en generell betegnelse på eller beskrivelse av folk. I noen sammenhenger brukes det fortsatt, som når det er snakk om spesifikke termer som Indian Country eller Federal Indian Law. Det kan også forekomme at urfolk sjøl bruker det, men da er det et valg de tar – som vi ikke kan gjøre for dem.

På engelsk er det vanlig å snakke om Native Americans i USA og First Nations, Métis and Inuit i Canada. Over hele verden brukes også Indigenous Peoples, som knyttes til urfolks status som folk med egne og eldgamle rettigheter. Jeg mener det er viktig å respektere begrepene urfolk sjøl bruker om sitt eget folk eller nasjon. For eksempel: da Columbus kom til de karibiske øyene i 1492, møtte han ikke «indianere», men Taíno.

Vi lever i en mer og mer sammenvevd verden og vi ikke kan unnskylde oss med at det er så stor avstand mellom oss og folka vi snakker om at det ikke betyr noe hva vi kaller dem. Ei heller bør vår personlige oppfatning om begrepsbruk, trumfe ønskene fra folka det faktisk er snakk om. I stedet for å bekymre oss for at vår frihet til å si og gjøre hva vi vil blir innskrenka, kan vi heller benytte muligheten til å lytte og lære mer om folk og kulturer som har en annen historie og virkelighet enn oss sjøl.