Ber om bærehjelp til Fauleplass

Turistforeningen er ikke ukjent med at folk ønsker å bidra når noe skal bli gjort på turstiene i Kongsberg. Allerede før stokker og plank var på plass, fikk de telefoner fra folk som ville bidra.