Ber om forlenget permisjon

Elisabeth Baklia (Kongsberglista) søker om forlenget permisjon fra alle politiske verv fram til og med 30. april 2021.