I det sør-vestre hjørnet nær krysset mellom Knoffemyrveien og Gamle Korsvei er det planlagt hyttetomter. Anleggsarbeidene her er tydeligvis allerede i gang. Store mengder trerøtter, grus og stein dekker nå berghalden til Bagerovnklev-skjerpene og deler av myra nedenfor. Planforslaget er lagt ut til høring på kommunens nettsider.