I Kommunestyret blir det nå omkamp om skjebnen til berghalden til Bagerovnsklev skjerp. Bildet viser et kart over området der berghalden er innmålt. Blyantstreken, inntegnet av kommuneadministrasjonen, viser byggområdets utbredelse mot syd i 2004. Den gang var neppe berghalden innmålt eller inntegnet på de kartene som ble brukt. Innmålingen skjedde først i 2007, som et resultat av at kommune og utbygger hadde blitt gjort kjent med at det lå en berghald under de planlagte blokkene. I notatet av 27.06.2007 beskrives berghalden som ganske intakt, bortsett fra at den i nordre delen var skadet ved at det er tatt ut masse i nyere tid. Kartet viser at avstanden fra bilveien er størst i den nordlige delen. I den sydlige delen, der berghalden er høyest, starter den i veikanten. Bare en liten del av berghalden var avsatt til byggeområde i opprinnelig plan (283R). Først i 2007 ble hele berghalden innlemmet i byggeområdet.

Vedtaket i 2004 innebar at et hotell skulle bygges omtrent der blokkene ligger i dag. I tillegg skulle det bli noen hytter og en campingplass. Ei lita utleiehytte i gruvestil ville ikke skadet berghalden. Tvert i mot. Hus på berghalder er det tradisjon for. Den delen som var skadet etter masseuttak, kunne da blitt reparert.

Berghalden var ikke tema i 2004. Politikerne fra den gang har ikke noe ansvar om berghalden skulle bli ødelagt nå. «Sentrumskameratene» stemte i 2007 samlet mot utbyggingen. Til tross for trusler om «hotellbygging i stedet for». Ansvaret ligger hos de andre.

I 2003 var fylkesarkeologen på befaring i forbindelse med hotellplanene. I følge notatet registrerte han store mengder bruddstein knyttet til et steinbrudd nær hotellområdet pluss et løkkeområde. Det var alt. Ei steinbru under Gamle Korsvei ble ikke nevnt, ikke stollen ved myra, heller ikke berghalden. Siden har fylkets kulturvernmyndigheter ikke vært her.