Gå til sidens hovedinnhold

Bertil Anderson til minne

Minneord

Det var trist å få budskapet om at Bertil var gått bort. Han var i mange år en tydelig stemme i turistforeningens rekker, med særlig hjerte for allmennhetens tilgang på de nære turområdene.

Bertil var opprinnelig fra Grimstad, og hadde i mange år sitt virke på sørlandet. På Kongsberg fikk han først jobb som region- og og kommuneplanlegger for Kongsberg- og Numedals-regionen. Siden ble han ansatt hos Fylkesmannen i Buskerud, der han arbeidet som naturforvalter, seksjonsleder, og i 2002 ble han avdelingsdirektør ved miljøvernavdelingen. Han gikk av med pensjon i 2006.

Bertil kom inn i hovedstyret i Kongsberg og Omegns Turistforening i 2013, og satt i flere perioder. Før det hadde han ledet KOTs naturverngruppe. I Bystikomiteen hadde Bertil sitt virke aller lengst. Etter et langt yrkesliv hadde han mye nyttig erfaring, som han lot komme foreningen, og ikke minst Bystikomiteen til gode. Han var også turleder, og drev en turgruppe for barn med spesielle behov med foreldre.

Bertil hadde et stort engasjement for å tilrettelegge for lavterskel friluftsliv for alle. Han var en god ressurs for turistforeningen og Bystikomiteen i å sette seg inn i og skrive uttalelser til kommuneplaner og utbyggingssaker. Han la ned et stort arbeid i dette, også etter at sykdommen begynte å sette sine begrensninger.

Bertil var en sterk drivkraft i å få i gang den lange prosessen med å sikre området ved flyplassen på Skavanger som friluftsområde. Han brant for friluftsliv for alle, og han bidro mye i arbeidet med etablering og tilrettelegging av det flotte labbeløypenettet vi har på Kongsberg.

Vi vil huske Bertil for det våkne blikket for byråkratiets irrganger, for de saklige innleggene med den lune sørlandsrøsten, og for det varme engasjementet for friluftsliv for alle.

Kommentarer til denne saken