Besøkstjenesten i Kongsberg Røde Kors bidrar til å gjøre hverdagen lettere for alle som kjenner på ensomhet. I løpet av ett år benytter flere hundre mennesker seg av tilbudene deres. Nå står julemessen for tur. Arrangementet gir inntekter til å fortsette det viktige arbeidet for kommunens innbyggere.

De frivillige i besøkstjenesten står på hele året. De har blant annet et samarbeid med Skavangertun der de inviterer på kaffe og underholdning. For tiden står bingo på plakaten, og noen ganger får de med seg en musiker som spiller for dem. På Skinnarberga er det hver tirsdag en mobil kiosk med ferske ukeblader, kioskvarer og toalettsaker. Det er fint å kunne kjøpe det man trenger, men like viktig er det at de har tid til å ta en prat med dem som ønsker. Beboerne på Tislegård får besøk av musikere hver tredje uke. I tillegg arrangerer de bløtkakelag, konserter, turer med mer i løpet av året.

Det mest kjente tilbudet fra besøkstjenesten er en-til- en-besøk. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn har en verdi som vanskelig lar seg måle.

Det neste store arrangementet er julemesse lørdag 26. november.
Der han du kjøpe kaffe, sveler, julekaker, håndarbeid, tombola og mye mer, og ikke minst vil vi kåre vinnerne av årets julelotteri.

Loddsalget foregår på Stortorvet på toppen av rulletrappa ved Meny 23.- 25. november.