Gå til sidens hovedinnhold

Bidra til tryggere lokalveier – bruk den nye E134

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter åpningen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda har trafikkmengden på fylkesvei 2757 Gamle Kongsbergvei og Gamleveien økt betydelig. Vi ser at en del av denne trafikken er næringstransport, som bruker denne veien i stedet for å kjøre E134. Det fører til en betydelig trafikkfare spesielt for barn og voksne som sykler eller går langs veien.

Vi har forståelse for at beboerne langs strekningen opplever en farlig økning av trafikken etter at nye E134 åpnet, på det som var en rolig lokalvei. Det er gjennomført trafikktellinger på tre punkter langs veien, fra 28. august til 3. september. Alle punktene viste en stor økning. Det er ikke bare mengden, men også typen trafikk som er en faktor.

Næringstrafikk og tungtrafikk er ikke bare unødvendig på denne veien, men det bidrar i høyeste grad til økt ulykkesrisiko. Veien er til dels smal og svingete, med flere steder der det ikke er passering for to kjøretøy. Må du kjøre Gamle Kongsbergvei, er det viktig at du holder fartsgrensen og kjører etter forholdene.

Ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda ble offisielt åpnet av samferdselsministeren 2. juli i år – et veiprosjekt til nærmere fem milliarder kroner. Det sørget for at europaveien ikke lenger går gjennom sentrum av Kongsberg.

Traseen fjerner kø-problematikken inn til Kongsberg, og gjøre forholdene langt bedre både for ansatte i Kongsbergindustrien og ikke minst for tunge kjøretøy. For Kongsbergs befolkning betyr dette mye for dem som sykler og går.

Når det bygges ny vei med bedre kapasitet, kortere reisetid og med økt trafikksikkerhet for alle trafikanter, er det uheldig at det medfører økt trafikkbelastning og større ulykkesrisiko på de lokale veiene.

Vi ønsker å unngå å komme dit at vi må sette opp bom på Gamle Kongsbergvei og Gamleveien for å regulere trafikkbelastningen. Derfor oppfordrer vi alle, og spesielt næringstransporten, til å bruke den nye E134. Unngå Gamle Kongsbergvei og Gamleveien, med mindre du er beboer, eller har andre ærend på strekningen.

Kommentarer til denne saken