Kjøring i rus er ofte en medvirkende årsak til alvorlige trafikkulykker. Politiet slår derfor hardt ned på slik kjøring, og i løpet av fjoråret ble det registrert hele 9.352 anmeldelser for ruspåvirket kjøring. Dette gjaldt både alkohol og andre stoffer.

Verstingene på denne negative statistikken er aldersgruppen 25-34 år, som sto for 29 prosent av tilfellene. Dette er uendret de siste to årene.

– Nærmere 80 prosent av sakene med alkoholkonsentrasjon over 2 promille ble avdekket gjennom tips eller trafikkuhell. I saker med lavere alkoholkonsentrasjon – under 1 promille – ble 70 prosent av sakene avdekket i trafikkontroller, sier UP-sjef Runar Karlsen til Broom.

Promilletest er obligatorisk ved trafikkontroller.

Ikke automatisk inndragning

I Norge er grensen for alkoholkonsentrasjon i blodet ved kjøring satt til 0,2 promille. Denne grensen gjelder uansett om man ved en klinisk test fremstår som edru, og den er satt så lavt fordi myndighetene vil vise at alkohol og bilkjøring overhodet ikke hører sammen.

For en rekke andre rusmidler enn alkohol, er det fastsatt konsentrasjonsgrenser som svarer til den påvirkningen man har ved 0,2 promille alkohol.

Men trodde du at førerkortet alltid ryker hvis du blir målt til promille over 0,2? Slik er det ikke. Ved lav promille er det ikke automatisk inndragning av førerkortet:

Minst 6 måneder

– Med promille i området 0,2 – 0,5 kan inndragning skje dersom vedkommende har førerretten på prøve, at det altså er mindre enn 2 år siden vedkommende avla førerprøven for første gang. I tillegg kan inndragning skje dersom det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer, sier UP-sjefen videre.

– Hvor lenge inndras førerkortet for i slike tilfeller?

– Forskriften sier at tap av førerrett i disse tilfellene bør være minst 6 måneder.

Store bøter

– Hvor stor andel av anmeldelsene for ruspåvirket kjøring i 2017 sto personer med førerkortet på prøve for?

– Dette har vi ikke statistikk på, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Ved siden av inndragning av førerkortet for kortere eller lengre tid, straffes kjøring i ruspåvirket tilstand med både fengsel og bøter.

Bøtenivået står i forhold til påvirkningsgraden:

  • Promille 0,21 – 0,40: Kr. 6.000 (7.000 om saken kommer for retten)
  • Promille 0,41 – 0,50: Kr. 10.000 (12.000 ved rettssak)
  • Promille over 0,5: Boten skal i utgangspunktet tilsvare en og en halv brutto månedslønn.

Ubetinget fengsel

Fengselsstraff for promillekjøring kan være betinget eller ubetinget. Strafferammen for overtredelse av vegtrafikkloven er inntil 1 år. I praksis ligger straffen for promillekjøring normalt fra 21 dager til 3 måneder. Loven graderer straffen i forhold til alkoholkonsentrasjon i blodet eller grad av påvirkning:

Ved 0,2 – 0,5 promille idømmes som regel ikke fengsel.

Ved 0,5 – 1,0 promille idømmes som regel betinget fengsel.

Ved 1,0 – 1,5 promille kan både betinget og ubetinget fengsel idømmes.

Ved promille over 1,5 idømmes som regel ubetinget fengsel.

Opptil 2 års inndragning

Inndragning av førerkortet skjer for kortere eller lengre perioder, avhengig av påvirkningsgraden.

Dersom inndragning skjer ved promille mellom 0,2 og 0,5, inndras førerkortet for mindre enn ett år.

  • Ved promille mellom 0,5 og 0,8 settes inndragningstiden vanligvis til 18 måneder.
  • Ved promille mellom 0,8 og 1,2 er inndragningstiden normalt 20 – 22 måneder, og ved promille over 2,0 gjelder inndragning i 2 år.
  • Inndragning i 2 år gjelder også dersom vedkommende nekter å medvirke til legeundersøkelse eller utåndingsprøve.

Førerkortet inndras for alltid ved gjentakelse av promillekjøring, eller dersom vedkommende nekter å medvirke til legeundersøkelse, utåndingsprøve osv. mindre enn 5 år etter tidligere domfellelse.