De siste dagene har det rast en debatt knyttet til sentrumshandel og liv i sentrum. Mye av fokuset har handlet om handel, om etablering av butikker som Biltema vil være «spikeren» i kista for sentrum, eller om en slik butikk vil tette handelslekkasje og kunne være en ekstra motor for å tiltrekke tilreisende til Kongsberg.

Akkurat nå pågår det en høring av kommuneplanens arealdel, der etablering av handel utenfor sentrum er en ørliten del av en ellers omfattende plan. Høringen er åpen, og alle har anledning til å kunne si sitt. Ingenting varmer hjertet til en lokalpolitiker mer enn når innbyggere engasjerer seg i lokalsamfunnet sitt. I dette innlegget vil jeg ikke ta stilling til hva som er det rett eller galt i debatten om handel i og utenfor sentrum.

Det jeg derimot ønsker å belyse ved dette innlegget er at det finnes andre aspekter som også kan skape liv i sentrum. Jeg frykter at dette fort kan drukne i debatten om Biltema og sentrumshandel. Slik jeg ser det, kan ikke Kongsberg sentrum bare være et sted for handel. Sentrum må utvikles slik at det blir et sted der flere velger å tilbringe tiden sin.

Og misforstå meg rett. Handel er ekstremt viktig. Det er handelsnæringen, sammen med utelivsbransjen og andre aktører som gjør at det er lys i sentrumsgatene våre. Men handel kan ikke være det eneste som tiltrekker folk til sentrum, det må være noe mer.

I Kongsberg Høyres program for 2019-2023 foreslår vi blant annet at man skal lage en universelt utformet elvepromenade. Det er noe som vil tiltrekke flere folk til byen vår. Da kan man gå seg en tur i flotte omgivelser langs Lågen, etterfulgt av å kanskje sette seg ned på en kafé eller ta seg en tur innom sentrumsbutikkene. Eller kanskje man kan avslutte turen langs Lågen med uteservering i Magasinparken.

Kongsbergs kulturtilbud blir også viktig i denne saken. Det skal nå bygges en ny kulturskole på Fredheim, med større kapasitet enn den som i dag er på Bergseminaret. Det blir et løft av kulturtilbudet i Kongsberg. Samtidig ser man også at Bergverksmuseet jobber med en storstilt fornyelse av utstillingen sin. Dette er bra for hele Kongsberg. Sammen med den nye kulturskolen på Fredheim, Bergverksmuseet og andre kulturinstitusjoner i Kongsberg kan dette tiltrekke flere folk til sentrum, både fra vår egen kommune, og fra hele regionen vår. Og når folk først er i sentrum, kan det hende at de kombinerer turen med litt shopping.

Et annet aspekt er hvor man skal bygge boliger fremover. Dette temaet er en stor del av kommuneplanens arealdel. Om vi i større grad tilrettelegger for at man bor i og nært sentrum, vil det være flere som har sentrum i sin umiddelbare nærhet. Da blir en lavere terskel for å ta sentrum i bruk. Dette er også noe som ble slått fast i byutviklingsprosjektet som en egen prosjektgruppe har levert til Kongsberg kommune.

Gro Harlem Brundtland skal ha sagt at «alt henger sammen med alt». Det gjør det her også. Liv i sentrum handler om mer enn bare handel. Det handler også om kulturtilbud, om trivelige omgivelser, at folk bor i og rundt sentrum, og mye mer. Målet må være at vi skal ha lys i alle vinduer i sentrumsgatene våre. Men det finnes ingen løsning som ene og alene oppnår den målsetningen.

Derfor håper jeg at det engasjementet vi nå ser knyttet til Biltema og sentrumshandel også kan tas med videre inn i en stor idémyldring om hvordan vi skal skape mer liv i sentrum. For en ting er klart, et Biltema som enten er i eller utenfor sentrum er ikke nok for at vi skal få mer liv i Kongsbergs sentrumsgater.