Takk til Håvard Skarseth for hans kortfattede påpeking av vesentlige problemstillinger knyttet til kommunens behandling av de to forretningene. Det kan virke som det foreligger en tilsynelatende kunnskapsløshet vedrørende særlig Biltemas arealbehov for å etablere en forretning med et fullverdig varesortiment, og at flertallet av politikerne, med ordføreren i spissen, bygger sine uttalelser og vedtak på en slags antagelse om at Biltema er «en av disse butikkene i byen som selger noen sånne bilgreier, – bilpolish og vindusviskere og sånt».

Riktig nok er vareutvalget i butikken i Kongsberg begrenset av de altfor trange lokalitetene de har til rådighet, men jeg vil be ordføreren ta med en høvelig delegasjon på en befaring til forretningen på Orkidehøgda i Mjøndalen og bruke rundelig tid til å sette seg inn i det totale vareutvalget. Dermed vil det foreligge et relevant faktagrunnlag for videre vurdering av saken, og jeg imøteser ordførerens begrunnelse for å definere dette som «detaljhandel». Som Skarseth påpeker er en god del av vareutvalget av en slik art at det må fraktes med bil eller tilhenger, og slikt er ikke noe som kan selges fra en butikk klemt inn i et kjøpesenter, om det enn er aldri så nybygd.

Et hint til de berørte firmaene: Jeg har tenkt på en mulighet som bare er en løs idé, men kanskje kan være verdt å undersøke dersom kommunen fortsetter å ri sine prinsipper inn i solnedgangen. Henholdsvis på Numedalsvegen og Bevergrendvegen er det ikke all verdens langt til grensa mot Flesberg kommune. Hvis Europris og Biltema samarbeider om å undersøke med Flesberg kommune og relevante grunneiere om muligheten til å etablere et «Orkidehøgda light» (se ovenfor) med en rommelig felles parkering, finnes det nok av skrinne furumoer på begge sider av Lågen som burde egne seg som tomtegrunn. En slik beliggenhet ville gi grei og bompengefri adkomst for både Numedal, Sandsvær og Kongsberg by, og atskillig nærmere enn å måtte kjøre til Mjøndalen (inkl. bompenger) som vil være alternativet. Det er vel ikke utenkelig at Flesberg ville stille seg positiv til et så vidt betydelig tilskudd til arbeidsplasser, næringsliv og skatteinntekter. Så kan Kongsbergs politikere fortsette å sitte i møter og diskutere regler og prinsipper.

Litt om min bakgrunn for å engasjere meg: Jeg er en nokså selvhjulpen pensjonist som rett som det er trenger ett eller annet for å utføre praktiske ting i hverdagslivet. Jeg stikker innom Biltema i Stasjonsbakken, og kommer stort sett alltid ut igjen med det jeg trenger, selv med deres begrensede vareutvalg. Det vil være et stort hull etter dem hvis de forsvinner fra byen, og alternativet vil, som nevnt, være å kjøre til Mjøndalen.