Jeg ser at det igjen debatteres hvor Biltema skal få etablere seg her i byen.

For en tid tilbake kom det et forslag om at de kunne få bygge på plassen ved bussgarasjene oppe ved Berja-senteret. «Det er plass hvis man vil» ble det hevdet.

Hvorfor kan man ikke bygge i «Haspa»? Det er plass der også hvis man vil. Hasbergs vei kan stenges etter avkjøringen til Vandrerhjemmet om nødvendig.

Arkitekturen til Bergseminaret harmonerer nok dårlig med de to nye bygningene i «Haspa» (Krona og Biltema). Det gjør ikke noe for Bergseminaret kan rives. Da frigir man plass til en fin påkjøringsrampe til parkeringsplassen på taket av biltemabygget fra Kirketorget.

Hvis det er noen som er bekymret for hvor kulturskolen skal gjøre av seg kan det enkelt løses ved at det settes opp et nytt bygg som er mer tilpasset formålet der Biltema helst vil etablere seg. I Gomsrud selvfølgelig.

Man slår to fluer i en smekk – minst!

Detaljhandelen forblir i sentrum.

Handelen på Vestsida får et skikkelig oppsving.

Bergverksmuseet slipper å vedlikeholde Bergseminaret, og kan konsentrere seg om de andre bygningene de har vedlikeholdsansvaret for.