Takk for bredt og godt engasjement rundt handelslivet i Kongsberg, og om Biltemas fremtid her i byen. Som næringsaktør i byen er vi glad for at innbyggerne setter pris på vår tilstedeværelse og vårt vareutvalg.

Vi har vært her i Kongsberg i mange år. Butikken vår i sentrum er for liten til vårt varespekter og behovet for flere parkeringsplasser til kundene våre. Vi har sikret oss en fin tomt med god beliggenhet på Gomsrud. Der ønsker vi å investere 100 millioner kroner i et nytt varehus på 6.000 – 7.000 kvadratmeter, og skape enda flere arbeidsplasser. Med ny butikk forventer vi at enda flere utenfor Kongsberg legger handleturen hit til byen for å handle hos oss, og forhåpentligvis legge turen til sentrum samtidig.

Sunn diskusjon

Vi registrerer at det er høy temperatur i lokalavisen og i sosiale medier om vår fremtid i byen. Det er riktig at vi legger ned butikken i sentrum, men vi har foreløpig ikke fremmet en sak til politisk behandling der vi ber kommunen eller politikerne vurdere vårt nye varehus på Gomsrud. Det kommer først om noen uker. Det er ingen grunn til å kritisere politikerne for å stoppe våre butikkplaner eller si nei til våre arbeidsplasser. Den dialogen vi så langt har hatt med politikere i Kongsberg har vært konstruktiv og god.

Det er en ærlig sak at enkelte politikere allerede vært ute i lokalavisen og uttalt at Kongsberg lever godt uten Biltema. Vi har også sett Facebook-gruppen der svært innbyggere ønsker at vi skal bygge en ny butikk i byen. At det er delte meninger om stort og smått er sunt og bra. Vi liker engasjementet i Kongsberg.

Vi kommer til å sende inn en søknad om å få bygge ny butikk på Gomsrud ganske snart. Dette skal gjennom grundige demokratiske prosesser før vi får et svar. Før saken kommer til behandling, er det bare positivt om vi kan ha dialog med politikerne i Kongsberg om hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor. Da kan vi gi god informasjon, svare på spørsmål og rette opp eventuelle misforståelser før sakspapirene kommer og vedtakene fattes. Vi er klare for en god prat når som helst med de partiene som ønsker dialog med oss.

Sentrumshandelen

Vi forstår at butikkdrivere i sentrum og lokalpolitikerne er opptatt av å styrke sentrum som møteplass med butikker, kafeer, kontorer og boliger. Et levende sentrum er viktig for alle lokalsamfunn. Det er bra at kommunen legger til rette for mer detaljhandel i sentrum, og det er viktig at næringslivet og politikerne jobber sammen for å skape handelsvekst i kommunen.

Ifølge en undersøkelse fra Vista Analyse, hadde detaljhandelen i Kongsberg en sammenhengende nedgang fra 2008 til 2018. Handelen på Notodden og Ringerike (Hønefoss), som enkelte sammenligner med, økte i samme periode. På de to stedene ligger handelsomsetningen pr. innbygger langt over Kongsberg.

Det er mange faktorer som kan styrke sentrum som møteplass, og handelslivet i byen. Vi er trygge på at en ny Biltema-butikk på Gomsrud vil bidra til økt handel i Kongsberg. Det vet vi fra andre regioner hvor vi har gått fra et lite varehus til et stort konseptvarehus. På Gjøvik økte omsetningen med 76,5 prosent, på Elverum økte omsetningen med 67,4 prosent og på Lillehammer økte omsetningen med 60,7 prosent. Her i Kongsberg forventer vi en økning på 60–75 prosent, sammenlignet med det vi har i dag.

Praktisk umulig

Vi forstår godt at mange ønsker at en slik butikk skal ligge i sentrumskjernen. Problemet er at det er praktisk umulig de aller fleste steder, også i Kongsberg. Biltema er ikke lengre en detaljhandel som passer i sentrum. Andre kommuner, med de samme sentrumsutfordringene som Kongsberg, definerer derfor Biltema som et varehus for plasskrevende varer, og har åpnet for etablering utenfor sentrum. Vi bygger og driver butikker på over 6.000 og 7.000 kvadratmeter. Det er litt større enn en fotballbane. Tomtene (med det vi trenger av parkeringsplasser) er på 15.000–20.000 kvadratmeter. Det tilsvarer tre-fire fotballbaner. Over 50 prosent av varene vi selger omfattes av begrepet plasskrevende varegrupper som bygg, verktøy/verksted, hage og gårdsutstyr, båt og båtutstyr. I tillegg utgjør Proff-markedet en stadig større andel av Biltemas kundesegment. Entreprenører, verksteder og håndverkere benytter Biltema, og de kommer med varebiler og små lastebiler. Virksomheter som vår hører ikke hjemme i sentrum.

Det var noen tanker og litt fakta fra oss. Vi jobber nå med siste finpussen på planer og tegninger av nytt konseptvarehus på Kongsberg. Vi gleder oss til å presentere det for politikerne i byen, og håper de liker det de ser.