Bølgene går høyt i Lps spalter om Biltema som ikke får etablere varehuskonseptet sitt i Kongsberg. Det skyldes at Kongsberg definerer Biltema som detaljhandel, og har retningslinjer som sier at all detaljhandel skal henvises til sentrum. Det har vært en fornuftig strategi for å beholde et levende sentrum. Dersom vi ikke hadde fått Stortorvet, og isteden etablert kjøpesenter/varehus utenfor sentrum, ville vi fått en situasjon som mange byer i dag sliter med. Men så har vi kommet til et punkt hvor disse retningslinjene blir vanskelige å forene med det mange oppfatter som sunn fornuft.

Det er åpenbart noe feil, dersom en kundemagnet som Biltema «skremmes» bort fra Kongsberg. Biltema rammes av hvordan begrepet «detaljhandel» og «plasskrevende vareutvalg» håndheves. Det er ikke uten videre noen eksakt avgrensning av slike butikker. Eksempelvis har Felleskjøpet også detaljhandel selv om de selger traktorer. Og det er vanskelig å se den store forskjellen på Europris på Skollenborg og Plantasjen når det gjelder disse begrepene.

De som kjenner Biltemas store varehus rundt om i landet, ser jo det komiske i å forvente at disse skal passe inn i sentrum av en liten by. Når vi så har mulighet for en etablering sentrumsnært (Gomsrud) er det all grunn til å tro at dette også kan styrke sentrumshandelen. Biltema vil tiltrekke kunder fra et stort omland, og vil forhindre handelslekkasje til Mjøndalen.

Hva blir så konsekvensene dersom retningslinjene endres eller tolkes slik at Biltema får etablere seg? Det kommer selvsagt an på hvordan dette gjøres, og jeg ønsker ikke at det åpnes for at alle butikker skal få etablere seg utenfor sentrum i kjøpesentre eller lignende.

Hvorfor ikke forsøke med retningslinjer som innebærer at det tillates etablering utenfor sentrum av enkeltstående forretningsbygg uten flere butikker vegg i vegg/under samme tak, når arealbehovet er på en visse størrelse (Biltema trenger 7000 kvm). Dette kan også knyttes til at det må være innslag av plasskrevende og tungt varesortiment.

Jeg kan ikke se for meg at dette vil føre til en utarming av sentrum, men det kan føre til at flere enn Biltema ser til Kongsberg. Noen har hevdet at Europris da kommer til å saksøke Kongsberg kommune fordi de måtte flytte fra Skollenborg. Det er mulig, men en endring i vedtatte retningslinjer vil ikke uten videre gi hjemmel for det.

Jeg regner med at det er mange av de folkevalgte i Kongsberg som har fått med seg folks engasjement i saken, og vil se nærmere på muligheter og umuligheter. Forhåpentligvis raskt.