Biltema truer nå med å legge ned sin virksomhet på Kongsberg, om de ikke får bygge et varehus på 6000 kvm, et såkalt konseptvarehus, utenfor sentrum. De fikk et tilbud om lokale i Sølvparken, men takket nei til dette, for de ikke ønsket å være i et kjøpesenter. Sølvparken ble regulert til nettopp dette formålet, med tanke på at Biltema og Europris, som ifølge kommuneplanens arealdel er detaljhandel, skulle få plass til sine varer, og for at varetransporten og andre store biler skal slippe å måtte snu på små plasser. Sølvparken blir ikke et kjøpesenter i samme stil som andre kjøpesenter. Kongsberg kommunestyre har definert Europris og Biltema som detaljhandel, og derfor er det ikke relevant hva de står oppført som i Brønnøysundregisteret.
Kongsberg kommunestyre har definert følgende som plasskrevende varehandel: Salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt salg fra planteskoler og hagesentre. Volumvarer: møbler, hvitevarer og brunevarer. I Kongsberg kommune, ønsker vi å ha detaljhandel i sentrum av Kongsberg og Hvittingfoss, for at vi skal ha et levende sentrum og bysentrum.
Biltema har ikke kun varer som er for dem som kjører bil. Biltema fører mange varer som alle kan få behov for fra tid til annen. Og varene de fører er ikke alltid behov for å kjøre bil for å få med seg.