Kongsberg har en vellykket handelsstrategi for detaljhandel i sentrum. Denne skal i hovedsak fortsatt gjelde fremover. Samtidig er det slik at ikke alle butikker og utsalgssteder finner stor nok tomt til å etablere seg i sentrum. Samfunnet er hele tiden i endring, og vi må finne løsninger og lage reguleringsbestemmelser slik at enkeltbygg med stort arealbehov også kan etablere seg utenfor Kongsberg sentrum, men samtidig så sentrumsnært som mulig.

En løsning kan være å tillate at enkeltbygg over en viss minimums grunnflate og tomtestørrelse kan etablere seg i sentrumsnære næringsområder. Med enkeltbygg mener vi at det kun skal være en butikk eller utsalgssted som er der og at det ikke tillates å stykke opp eller leie ut deler av bygget til andre. Dette er en modell som blant annet Skien kommune har brukt de siste årene og som har fungert godt.

Biltema ønsker å bygge et stort varehus utenom sentrum. Vi er positive til dette og tror det vil bidra til at handelen også i sentrum øker og at det vil redusere en eventuell handelslekkasje ut av Kongsberg. Det vil være positivt ikke bare for kommunens egne innbyggere, men også for et stort omland og forbipasserende på E134 og RV40. Dessuten utgjør det mange arbeidsplasser. Det er derfor viktig at vi finner løsninger og reguleringsbestemmelser som åpner for store enkeltbygg, samtidig som handelsstrategien for sentrum opprettholdes.