Kommunestyret i Nore og Uvdal gjør det samme som sittende regjering. Kommunestyret gikk inn for å selge konsesjonskraften til innbyggerne i Nore og Uvdal.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i sittende regjering akter ikke å gjøre noe med strømpriser overfor næring og folket enn å la de tynes. Det samme har smittet til Senterpartiet og Arbeiderpartiet i vår kommune.

Frp minner Senterpartiet og Arbeiderpartiet om artikkel i LP 05.10.22: "Vil vurdere fastpris på strøm i en av tre kommuner". (laagendalsposten.no).

Konsesjonskraft: Kraftutbyggerne er i sin tid pålagt å oppfylle forpliktelser for å få lov til å bygge ut vannkraft.

En del av konsesjonen er avbøtende tiltak for innbyggerne som kalles konsesjonskraft. Dette er et «plaster på såret» for det tapet innbyggerne og de som drev med datidens næring, som for eksempel bøndene fikk som kompensasjon for å benytte seg av. Konsesjonskraften tilhører innbyggerne i Nore og Uvdal.

Ulempene ved utbyggingen var og er mange, for eksempel forringet fiske, jo-jo effekt med vannspeil i oppdemte vassdrag, motsatt effekt i elveleier med tørre vassdrag, ekstrem vanndamp fra utløp for kraftverkene med varmere vann i kuldeperioder «frostrøyk», tørke på sommeren for bøndene langs neddemte elveleier på grunn av endring av grunnvannsspeilet som noen eksempler. Derfor må det ikke være tvil om hvem som har retten på denne kompensasjonen som heter konsesjonskraft.

Det ble en blåmandag for innbyggerne i Nore og Uvdal da sittende kommunestyre frarøver hele konsesjonskraften fra innbyggerne og næringen i Nore og Uvdal nok engang. Planen videre vet vi som innbyggere ikke, men det mistenkes at tanken er å sløse det bort på unyttig investering som ikke vil komme innbyggerne og næringslivet til gode.

Det er ikke mange år siden da konsesjonskraften lå til rådighet for innbyggerne gjennom E-verkene hvor det måtte svares på om du ønsket å binde deg til konsesjonskraft for påfølgende år. Dette skjedde på høstsemesteret.

Kraftbehovet som innbyggerne da bandt seg til ble tatt ut til brukerne , det er ikke noe som har skjedd ved dagens forvaltning av konsesjonskraften som tilsier at ikke innbyggerne skal ha den samme retten.

Dagens kommunestyre har med Senterpartiet/Arbeiderpartiet i spissen solgt og frarøvet konsesjonskraften fra sine innbyggere igjen.

Frp sin anbefaling i meningsdebatt i Lp 27.02.23 og leserinnlegg i Hallingdølen falt på steingrunn og sittende kommunestyre ofret nok ikke dette så mye som en tanke overfor griskheten til Senterpartiet / Arbeiderpartiet.

Ref. Frps leserinnlegg «Det må allerede i denne kommunestyreperiode fattes vedtak om konsesjonskraft for å gi næringslivet det behovet de trenger for å trygge drift og sikre arbeidsplassene i en tøff driftsperiode, forsinkelser av vedtak kan medføre konkurser for bedrifter i lokalt næringsliv og tap av arbeidsplasser».

Konsesjonskraften selges i dag for 61 øre pr. kwh. Frp foreslår å tilby konsesjonskraften til næringsliv / innbyggere / hyttebeboere for 50 øre kwh. Dette vil gi en bedre totalitet og gi en større trygghet og vekst til næringslivet. Frp Nore og Uvdal vil være det partiet som gir innbyggere og næringsliv den tryggheten og forutsigbarheten de trenger for å kunne bo og drive en næring i en god kommune som Nore og Uvdal kan være.

Frp er det partiet som setter innbyggere / brukere og næringsliv først.