Det virker som om Nore og Uvdal Frp, i sin iver etter å angripe Senterpartiet som en av hovedmotstanderne til høstens valg, glemmer at Senterpartiet i dette møtet fremmet forslag om å gi næringslivet muligheten til å velge fastpris i stedet for dagens strømstøtte. Dette forslaget ble nedstemt av samarbeidspartiene Arbeiderpartiet og Høyre, med ordførers dobbeltstemme.

Senterpartiet ønsket med dette forslaget å gi næringslivet valget mellom fastpris og strømstøtte, fordi utfordringene for hver enkelt bedrift er svært forskjellig. Ingen vet hvordan strømprisen vil utvikle seg i 2024, og ikke alle bedrifter vil binde seg til en strømpris nå som skal stå seg om halvannet år. Som en tilleggsfaktor så kommer EU-regelverket om bagatellmessig støtte. En kunstig lav fastpris tilbudt av kommunen til sine næringsdrivende vil også bli omfattet av begrepet bagatellmessig støtte.

Når konsesjonskraften nå blir solgt til en gunstig pris, så vil det skape store inntekter til Nore og Uvdal kommune. Inntektene er ikke frarøvet innbyggerne slik Frp hevder, men vil brukes til det beste for alle i kommunen, og inntektene ved et salg vil være vesentlig høyere enn ved salg til fastpris. I vedtaket står det beskrevet at det skal komme en politisk sak om videreføring av dagens strømstøtteordning til næringslivet, og det er ikke noe i veien for å gjøre denne ordningen bedre. Hva gjelder husholdningene så er det heller ingen ting i veien for at kommunestyret kan opprette en støtteordning for disse også, men vi mener kommunen først og fremst må prioritere næringslivet da disse ikke får statlig støtte. Frp nevner også hytter i sitt leserinnlegg. Vi er av den oppfatning at konsesjonskraften skal gå til innbyggernes beste, noe som også kan bety tjenester og goder til fellesskapet, men så kan man selvfølgelig argumentere for at det er til innbyggernes beste at hyttefolket får billigere strøm. Vi må i denne sammenheng huske på at Nore og Uvdal kommune ikke har eiendomsskatt, og vi bruker store beløp på tilrettelegging og preparering av skiløyper og andre traseer, noe som kommer hyttefolket i kommunen til gode. Det vil også bli fremmet en sak om støtteordning til ENØK-tiltak, finansiert av konsesjonskraftsalget.