Ble utsatt i vår: Gårdstun på stor skogeiendom behandles på nytt

I mai utsatte politikerne saken om fradeling for å sjekke jussen. Nå kommer den opp på nytt.