Tirsdag 24. august starter TenSing-koret SingIt opp igjen med øvelser etter sommeren. Korgruppa består av ungdommer i alderen 13 til 19 år, og er åpent for alle på ungdomsskolen og videregående som er glad i å synge og ha det moro.

Koret øver på Menighetssenteret hver tirsdag mellom kl. 19 og kl. 21, og reportoaret består av alt fra poplåter til gospel.

- Vi er en del av Norges KFUK-KFUM, sier diakon og enhetsleder Inger-Johanne Frogh, og nevner ogå at gruppa blir invitert til og kan delta på ulike arrangementer i regi av KFUK-KFUM i Buskerud og nasjonalt, i tillegg til alt de finner på her i Kongsberg.

- Vi arrangerer konserter, drar på turer og deltar på gudstjenester i kirken for å nevne noe, fortsetter Frogh.

Koret har også et eget styre bestående av ungdommene i gruppa og dirigenter fra egne rekker. Dette er en del av måten man driver ungdomsarbeid på i KFUK-KFUM. I tillegg kan man også ha sin konfirmanttid i TenSing, så arbeidet er også en del av Kongsberg og Jondalen menighet sitt trosopplæringsarbeid.

Vi starter opp igjen nå, og har plass til mange flere medlemmer, sier Inger-Johanne. Første øvelse bruker vi til å bli godt kjent med de som er nye. Dette bruker vi også tid på når vi har miljøkvelder og drar på helgeturer. Alle som vil er hjertelig velkommen!