Delstrekningen på nye E134 knytter sammen trafikken mellom Teknologiparken og trafikken sørfra. Man kan nå kjøre bil fra Gomsrudveien, over Lågen og opp til Teknologiparken og Steglet, uten å krysse bruene i bysentrum.

Ved påsketider åpnes resten av veistrekningen.