Gå til sidens hovedinnhold

Boka er rikt illustrert med foto fra en fjern fortid som forteller om arbeids- og dagligliv, fest og folkeliv

I slutten av oktober kom Ord og tonar. Folkesong i Numedal rykende fersk fra Novus Forlag. Boka er en oppfølger til Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal fra 2011. Med dette tobindsverket er folkemusikktradisjonen i Numedal bredt dokumentert.

Ord og tonar er basert på kvedaren Åsne Bergset (f. 1946), Veggli, sitt mangeårig arbeid med å dokumentere den vokale folkemusikktradisjonen i Numedal. Boka består av sangtekster i kombinasjon med lyd og noter. En CD med dels gamle originale opptak, dels nyinnspillinger ligger ved boka. Originalopptaka er hentet fra Folkemusikksenteret i Buskerud, Prestfoss, og fra NRK sitt arkiv.

Boka er rikt illustrert med foto fra en fjern fortid som forteller om arbeids- og dagligliv, fest og folkeliv, foto velvilligst utlånt fra lokale arkiv i Numedal.

Da Ole Mørk Sandvik skrev band VI om Numedal i serien Våre bygder (1953) reflekterte han over at dalen etter alt å døme hadde hatt en rik musikktradisjon, men i så stor grad var forsømt av innsamlerne på 1800-tallet. De områdene innsamlerne valgte seg ut i det nasjonale prosjektet, ble løftet fram og fikk en status for all ettertid. Numedal var ikke blant dem. Det var derfor symptomatisk at da Åsne Bergset fra Veggli fattet interesse for den vokale folkemusikktradisjonen på 1990-tallet, ble hun møtt med at i Numedal hadde det ikke vært noen sangtradisjon. Åsne kunne ikke tro det hun hørte, heldigvis.

Hun tok fatt på et dokumentasjonsarbeid der hun gjennom personlige møter med eldre sangere, intervju, arkivsøk, gjennomgang av private visebøker og opptak sakte, men sikkert la grunnlaget for denne utgivelsen.

Numedal har rike kulturtradisjonar. De fire stavkirkene, Kravik-lyra og den dekorative kunstmalingen vitner om velstand og kulturelle impulser. Kravik-lyra kan ha vært brukt til å akkompagnere balladesang. Fra kirkene kom salmesangen. Klokkeren ble forbildet for kjøkemesteren. Religiøse vekkinger tidlig på 1800-talet la grunnlaget for en særegen sangtradisjon. Skjult bak initialer finner vi salmer skrevet av kvinnelege salmediktere i Europa på 1600-tallet, som gjennom salmebøkene nådde Numedal. I den verdslige vokaltradisjonen dominerte bånsuller, stev og viser. I Ord og tonar er alt samla mellom to permer.

Arbeidet med sangboka har vorte forankret i en prosjektgruppe med Liv Bergset, Nils Øyvind Bergset og Åshild Wetterhus, i tillegg til Åsne selv. Redaktør og leder av prosjektet har vært Anne Svånaug Blengsdalen.

Ord og tonar har fått sterk økonomisk oppslutning lokalt. Takkelista bakerst i boka forteller om en lokal dugnad for å få gjennomført prosjektet. Det forteller også om den posisjonen Åsne Bergset har i Numedal. Hun har vært utøver, læremestar og tradisjonsbærer gjennom et langt liv. Med denne utgivelsen signerer hun et livsverk.

Kommentarer til denne saken