Her kommer det nye boliger – mellom og over eldre bebyggelse

Flere fortettingsprosjekter er klare sentralt i Kongsberg. På to eldre boligtomter på Raumyr dukker det snart opp ti nye boliger.