Bygger nytt boligfelt i Stertebakke

Block Watne er i gang med å forberede et helt nytt boligfelt på tomtene sine i Stertebakke. Planene inneholder eneboliger, tomannsboliger og leiligheter.