Dette skjer med Camilla Colletts vei 13

Huset har stått tomt i flere år. Dette endres snart.