Naboer krever stopp i utbygging

Av

Naboer i Bergetløkka på Gamlegrendåsveien protesterer heftig mot utbygging av løkkelandskapet på stedet. De krever at klagene behandles før bygging kan begynne i området.