Ja til bygging på Heistadmoen

Rådmannen i Kongsberg støtter planen om å bygge ut et jorde ved Påterud like vest for Heistadmoen. Ikke alle er like positive.