Vil utsette hele Haspa-planen

Kongsberglista fremmer mandag forslag om å vente med den omdiskuterte planen for omregulering langs E134-traseen fra Hasbergtjerndalen til Steglet.