Politikerne i Kongsberg skal i nær framtid vedta ny kommuneplan. Saken behandles endelig i kommunestyrets møte i juni.

Ordfører Karianne Sand uttalte til Lp at hun var svært fornøyd over at flertallet har fått igjennom å bygge boliger på Minde. Dette etter at en delegasjon fra kommunen forhandlet med staten. Minde er naboområdet til Basserudåsen motorsenter. Det er helt klart at dette vil begrense fritidsaktiviteter og idretten barn og ungdommer utøver der for all framtid.

Allerede i dag er det store begrensninger for å avholde treninger og idrettsarrangementer på Basserudåsen. Med ytterligere begrensninger på banen kan en risikere at motorsportsmiljøet kveles langsomt. En videre utbygging i dette området kan verken tjene ungdommen eller nye beboere i området.

Basserudåsen motorsenter er bygd opp av tusenvis av dugnadstimer fra ivrige motorinteresserte, foreldre og entreprenører som sponset utbyggingen med store midler. Banen har mange brukere i et aktivt motorsportmiljø for flere ulike grener. Den er også et viktig supplement til et mangfoldig aktivitetstilbud til de yngre og voksne innbyggere Kongsberg.

Lokaliseringen av banen var i sin tid for å unngå støy og konflikter. Aktivitetene skulle ikke være til sjenanse for andre.

Flertallet i kommunestyret utgjør Senterpartiet, Kongsberglista og Høyre. Vil ordfører og de øvrige politikerne som danner flertall i kommunestyre sakte men sikkert bygge ned Basserudåsen motorsenter?