Kjøpte hele hotellet for én krone

Invest Bolkesjø AS kjøpte hele tidligere Bolkesjø Hotell for en krone. To av interessentene har trukket seg. Det arbeides med å få inn flere inn på eiersiden og som investorer.