Fylkesutvalget støtter rådmannens innstilling om flytting av bomstasjonen på E134

Et enstemmig fylkesutvalg støtter rådmannens innstilling om flyttingen.