Svar til Anne Marie Jacobsen i Lp.
1. Hvor har BG 11 millioner fra? Søk på Google! Beløpet varierer fra 10 til 30 millioner avhengig om man regner direkte flyttekostnader eller konstruerer et tap av fremtidige inntekt i bommens levetid, muligens 30 år.

2. Jeg skrev «beboerne på Meheia» ca. 70 personer. Du blander kortene med å inkludere «turgåing, fiske og skytterbanen». Disse har ikke tidligere stått på barrikadene.

3. De hevder at «Vi hører til samme kommune». Hva er logikken / argumentet?

4. Har det gått deg hus forbi at alle som kjører Tesla & co. slippe å betale 5 øre, sorry – de må kjøpe brikken til 200 kroner.