Jeg leser i Lp at Formannskapet i Kongsberg er ‘steike fornøyd’ med sitt ferske vedtak om å innføre bompenger på Knuteveien. Det er vanskelig å forstå. Dette er en lokalpolitisk tabbe av dimensjoner.

Denne saken var i forkant fremmet i UMU (Utvalg for miljø og utvikling) som en referatsak. I den anledning og som møtende varamedlem for Kongsberglista, fremmet jeg følgende protokolltilførsel:
«Avtalen om opprusting og videre drift av Knuteveien er svært positivt og nødvendig. Partene oppfordres til å finne dekning for videre vedlikehold fremover over respektive ordinære budsjetter, slik at innføring av nye bompengeordninger i kommunen unngås og at allmennheten sikres fri tilgang til et tradisjonelt mye benyttet område».

Til dette kommenterte utvalgets leder Ole Gustav Lia (Sp) i UMU at bompenger på private skogsbilveier var helt vanlig. Å sammenligne Knuteveien med private skogsbilveier er skivebom og vitner om totalt fravær av innsikt i hva Knutefjellområdet betyr for Kongsbergfolk. Knuten er et fantastisk kultur- og friluftsområde for oss, som kommunen nå legger unødvendige restriksjoner på. Det er etter min oppfatning en lokalpolitisk uakseptabel inngripen, som forteller meg at kommunen og våre folkevalgte er i ferd med å bli seg selv nok. En pågående fantastisk frivillig dugnadsinnsats for rydding av kulturminner i gruveåsen setter kommunens holdninger i et grelt lys.

I forkant av Formannskapets møte står Jostein Wang, som drifter Knutehytta, fram med frykt for fremtiden dersom bompenger innføres. Knutehytta er en tradisjonsbærer i Kongsberg og har utfordringer nok som det er. I Formannskapets siste møte var også nye reiselivsstrategi for kommunen på dagsorden. At det første Formannskapet da gjør er å skape utrygghet om Knutehyttas fremtid, er oppsiktsvekkende.

Kongsberg kommune, Statskog og Telenor er nå enige om en opprustning av Knuteveien på grunn av etterslep på vedlikeholdet. Det er svært gledelig og helt nødvendig. En videre drift av en opprustet Knutevei må være økonomisk relativt uproblematisk for partene. Så kan det hevdes et folk har råd til å betale en veiavgift. Det er en forkastelig banalisering av politikk, som får være forbeholdt andre enn våre folkevalgte i Formannskapet. Her handler det om dyptgripende politiske vurderinger om kommunal inngripen i allmennhetens fortsatte frie tilgang til dette fantastiske kultur- og friluftsområdet. Det er således viktige politiske prinsipper det handler om her. Det bør Kommunestyret sette på dagsorden.