Diskrimineringsnemnda behandler nå en klage om at blinde og svaksynte ikke får kjøpt bussbillett. Også mange eldre har problemer med det under koronaen.

På grunn av korona er det ikke mulig å kjøpe billett foran hos sjåføren. Busselskapet Brakar har derfor lagd en skrapebillett. Men skrapebilletten er utformet slik at den er ubrukelig for svaksynte og blinde! Mange kan heller ikke bruke Brakars app på smart-telefon. Jeg har selv en snikende øyesykdom, som gir en usikker framtid.

Direktør Ashan Nishantha bekrefter at Diskrimineringsnemnda har mottatt en klage og viser til en foreløpig omtale på deres nettside: «Saken gjelder spørsmål om diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse ved at et busselskap som følge av korona-situasjonen har iverksatt et billettsystem som ikke er tilgjengelig for synshemmede».

Brakar oppfordrer alle til å bruke deres app til å kjøpe billett. Det krever en ny smart-telefon, men ikke alle kan bruke det. Så mange som en firedel av alle eldre over 65 år bruker ikke smart-telefon. Det samme gjelder nesten halvparten av dem over 75 år! (Statistisk sentralbyrå 2020).

Om du nå kan bruke skrapebillett, er den ikke lett å få tak i. Du får ikke kjøpt billett noe sted i Kongsberg, men kan bestille den med post fra Drammen. Og da koster den tre ganger så mye som en vanlig billett!

Vedtaket i Diskrimineringsnemnda er ikke fattet ennå. Men uavhengig av det bør Brakar hoste opp noe bedre. Hva med en billett-automat eller kjøp på nettet, som når du skal med toget? Og hvorfor ikke bare la blinde og svaksynte reise gratis til koronaen er over?

Fylkeskommunen har ansvar for buss-tilbudet. Det er da naturlig å spørre politisk ledelse, ved fylkesordfører Roger Ryberg: Har fylkeskommunen tillit til at Brakar utfører sitt samfunnsoppdrag overfor eldre, svaksynte og andre utsatte grupper nå i korona-tiden?

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.