Brakar planlegger å avvikle bybusser

Direktøren i fylkeskommunens kollektivtrafikkselskap, møtte formannskapet i Kongsberg for å snakke om buss. Han antyder at det kun blir to bybusser i Kongsberg.