Samlet sett er det en økning på 108 oppdrag fra året før.

Toverud vil ikke kalle økningen for dramatisk. Han forteller at 2019 var et relativt rolig år. Sett i en større sammenheng, anses derfor 2020 som et normalår.

– Antall helserelaterte oppdrag – både akutt og annen bistand – har økt noe igjen, etter at dette var redusert fra 2018 til 2019, forteller Rune Toverud.

Flere bygningsbranner

– Antallet branner i bygninger har mer enn doblet seg, sier Toverud.

– Vi hadde spesielt to store branner som utpeker seg spesielt – det er brannen i Roald Amundsens vei og i Kongens gate, begge sentrumsnært i Kongsberg by.

– I Hvittingfoss hadde vi en større brann i 2020 – i Sentrumsveien, antallet for øvrig ligger ganske likt målt mot 2019.

Statistisk ligger det øvrige ganske jevnt, men det som utpeker seg er en økning i kategorien ABA (automatisk brannalarm), falsk alarm og røykvarsler høres – og lignende.

I tillegg har brannvesenet rykket ut på nær dobbelt så mange trafikkulykker i forhold til 2019.

Flere dykkeroppdrag

Det er også verdt å merke seg at antall oppdrag med redningsdykkere også nesten har doblet seg fra 2019, og er det høyeste antallet vi har hatt på flere år, sier han.

Kongsberg brannvesen har en oppegående dykkertjeneste og det er få andre innlandsbyer som har slik beredskap. Det gjør at mannskapene ofte kalles inn til oppdrag i hele regionen.

Hvittingfoss

Kongsberg brannvesen har som kjent en egen stasjon i Hvittingfoss. Det styrker beredskapen i Sandsvær så vel som tilgrensende områder i nabokommunene.

Det har vist seg å koste litt. Kommunesammenslåing førte til endringer i avtaler med nabokommunene, og utrykninger hit kompenseres ikke på samme måte som før.

Men at tilstedeværelsen er berettiget, syns i statistikken.

– Her ser vi en økning i antall oppdrag fra 2019.

– Økningen er ikke veldig stor, men antallet oppdrag ligger kanskje litt over det som er å regne som et normalår, beretter Toverud.

Les også: Rykket ut til pipebrann