Flere ganger i vinter har personer blitt observert gående over Lågen i Kongsberg. Nils Olav Tveiten, fra Kongsberg brann og redning, er tydelig på at det å gå på Lågen er å leke med livet.

– Det er rett og slett livsfarlig. Selv om isen kan se trygg ut, er den aldri det så lenge det er strøm/bevegelse i vannet. Lågen er en elv og det er alltid bevegelse i Lågen, den vil derfor aldri være helt trygg, opplyser Tveiten.

Han sier at Kongsberg brann og redning ikke har vært ute og sjekket isen på stedet der de to personene ble observert mandag ettermiddag, men vil uansett fraråde all ferdsel på Lågen.

Vann i bevegelse er aldri trygge å gå på

– Isforholdene kan variere veldig. Selv om det kan se ut som isen er tygg et sted, trenger den ikke være det noen meter lenger borte. Å bevege seg ut på usikker is er ren idioti og kan rett og slett være livsfarlig, påpeker Tveiten.

Kongsberg brann og redning går ut med en kraftig advarsel og fraråder all ferdsel på isen på Lågen, uansett hvor på Lågen du befinner deg.

– Selv om du ser spor på isen og at andre har gått der før deg, trenger det på ingen måte å bety at det er trygt. Det kan få fatale konsekvenser, opplyser Nils Olav Tveiten.

Isvettreglene fra Norsk Livredningsselskap:


 1. Gå aldri alene på isen. Er dere mange, gå litt spredt.
 2. Gå ikke ut på is som kan være svak. Hold deg på sikker is.
 3. Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis.
 4. Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann.
 5. Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks. ispigger og redningsline til bruk som “den forlengede arm”.
 6. Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen.
 7. Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre.
 8. Ved disse stedene er isen svakere: Siv (vegetasjon), råk(åpning i isen), bro, odde (, avløp, innløp(der elven kommer inn til et vann), utløp(der elven renner ut), sund, grunne og vindbrønn.
 9. Ha respekt for isen
 10. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter
 11. Hvis du går gjennom isen, pust rolig, ikke få panikk.
 12. Hvis andre går igjennom isen, hold avstand.

Kilde: Livredning.no

Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) fraråder ferdsel på is som er tynnere enn 10 centimeter. De påpeker at det alltid er utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Lokale forhold, type is og temperaturforskjeller har stor innvirkning på iskvaliteten. Snø på isen kan også være med på å gjøre det vanskelig å avgjøre om isen er trygg eller ikke.

Vinteren 2020/21 omkom to personer i forsøk på å redde hundene sine som løp ut på tynn is.

Gått gjennom isen? Slik redder du deg opp igjen: