Brev til Kongsberg kommune

Her er brevet som er sendt Kongsberg kommune.