Gå til sidens hovedinnhold

Bru ved Liahengslet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som oftest har jeg vært enig med Johan Jarnæs i hans betraktninger rundt byutviklingen, men i denne saken mener jeg at han tar feil. Jeg kan langt på vei være enig i de økonomiske betraktningene. Det kunne sikkert vært mulig å finne en rimeligere bruløsning der det er planlagt, og det er ikke sikkert at dette er det rette tidspunktet å gjøre det på, men bru ved Liahengslet er ikke løsningen.

Allerede i november 2003 hadde jeg et innlegg i Laagendalsposten som tok til orde for at en ny bru måtte ligge mellom Hellebekk og Kongsberg Bruk. Det er flere grunner til dette. Den viktigste er kanskje Numedalsbanen. Så lenge det er drift på den, er det bare to steder en kan krysse den fra «Raumyr-Kampestad»-området, nemlig Withs gate og til fots og på sykkel gjennom undergangen fra Vibeveien. Numedalsbanen gjør også at det er nesten praktisk umulig å få laget en gang- og sykkelvei langs Bevergrendveien den siste biten fram mot Liahengslet. Der er det liten plass mellom sporet og elva. Det vil neppe være mange eldre som ville finne det attraktivt å sykle eller gå langs denne delen av Bevergrendveien. Eventuelle kostnader for å få til en trygg vei her, ville antakelig langt overstige det en dyrere bru lenger ned koster. En annen sak er at flyplassområdet på den andre siden av Lågen er flomutsatt og det ville koste en god del å lage en flomsikker gangvei på den delen.

Det er heller ikke slik at dette først og fremst vil være ei bru for de unge og spreke som skal trene i Kongsberghallen. Jeg siterer meg selv fra 2003 nedenfor: «I dag går det en stor biltrafikk mellom østsiden av byen, (Raumyr, Sulusåsen, Madsebakken osv.) til KIF-huset, Idrettsparken og Kongsberghallen for å delta i de mange aktiviteter der både sommer og vinter. Det er mange, både unge og voksne, som ikke går eller sykler fordi det det er for langt rundt og utrygt langs veien. Riktignok er det ikke så verst når en først kommer over jernbanebrua, (som aldri brøytes om vinteren), og opp på Numedalsveien, men undergangen i Dyrmyrgata må forseres og en må krysse Numedalsveien for å komme til Kongsberghallen. Det er lite trolig at man vil fange opp noe av denne trafikken med ei bru oppe ved Liahengslet. Det vil bli for langt opp hvis en skal tilbake Idrettsparken, og Bevergrendveien er som nevnt ikke noen trygg vei å ferdes langs.»

Det er med andre ord biltrafikken gjennom sentrum som først og fremst kunne reduseres. Jeg er også sikker på at de mange eldre som kommer på Raumyr, jeg er selv en av dem, klarer å finne fram til flyplassområdet selv om brua kommer noe lenger ned.

Kommentarer til denne saken