Gå til sidens hovedinnhold

«Bru ved Liahengslet»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var godt å høre fra Tore Næss i Lp 16. november at «Bævergrendveien er som nevnt ikke noen trygg vei å ferdes langs.» Nå må jeg gjøre herr Næss oppmerksom på at det faktisk bor folk langs denne veien. Det bor faktisk folk her som hverken sykler eller kjører bil, hvor skal man da bevege seg? Må det skje en ulykke før noe gjøres?

Nå har jeg fartet mye rundt i Norges land og sett hva mindre kommuner enn Kongsberg får til av sykkel-og gangveier. Nå er det ikke bare de som skal til «KIF-huset, Idrettsparken eller Kongsberghallen» jeg tenker på, men også de ønsker en flott «rundtur» via Kongsberg sentrum. Det er fullt mulig å bygge gang- og sykkelsti ved å utbedre hovedveien i Bævergrenda ved å fylle ut mot elva. Det er fyllmasser på Basserudåsen som kunne bli benyttet på begge sider av Lågen. Gangveien på vestsida kan også bygges høyere på grunn av stor vannføring. For eksempel gangveien i Drammen er tidvis oversvømt, men blir mye brukt.

Trafikken er stadig økende i Bævergrendveien. Hyttefolk , fastboende, tungtransport med og uten hengere, trailere m.m. benytter seg av denne veien. Så det er riktig som du sier at det er «utrygt langs veien». Det er mange som ferdes langs veien av fotgjengere, syklister, joggere og trening på rulleski. Er det noe som er utrygt er det bedre å spørre seg «Hva gjør vi med det?»

Kommentarer til denne saken