Gå til sidens hovedinnhold

Bruk hukommelsen på valgdagen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med unntak av klimakrisen som prisverdig nok fikk en sentral plass i valgkampen, har riksmediene vært mest opptatt av å diskutere gallupbevegelser og statsministerdueller som om det var presidentvalg vi står overfor. Politiske saker ser ut til å ha druknet i det kjøret, så jeg vil foreslå å heller tenke etter hvilke saker vi de siste fire årene har vært opptatt av, når stemmeseddelen skal opp i urna.

Så som:

  • Tvangssammenslåingen av kommuner og fylker, vi bor nå i et monsterfylke knapt noen opplever som en forbedring. Dette er det ennå ikke for sent å gjøre noe med.
  • «Nærpolitireformen» som har fjernet det lokale politiet fra by og bygd.
  • Opphakkingen av jernbanen i en masse store og små selskaper hvor anbudsprosedyrer bestemmer hvem som skal operere banestrekninger basert på hvor mye Staten «sparer». (VY må endatil betale for å trafikkere Bergensbanen, og gjett om ikke de pengene må komme fra billettprisene!)
  • Skatteletter som i hovedsak har gått til de rikeste, ikke minst store donorer til regjeringspartienes valgkamper.
  • For så vel privatkunder som industri blir strømprisene høyere med utenlandskabler, og konkurransefortrinnet Norge har med ren og billig strøm går usikre tider når vi blir underlagt ACER, EUs strømkoordinering. Svært farlig for norske industriarbeidsplasser.
  • At EØS-avtalen gjør norsk arbeidsliv hardere, og dag for dag huler ut norsk selvråderett, uten at foten settes ned.

Mye annet kunne vært tatt med i denne lista, og selvsagt finnes det noen som jubler, men jeg vil i hvert fall stemme for forandring!

Godt valg.

Kommentarer til denne saken