Gå til sidens hovedinnhold

Brukerfinansiering av Knuteveien - lokalpolitisk sjakktrekk

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lokalpolitisk tabbe av dimensjoner skriver Kongsberglista ved Øyvind Eek-Jensen. Det synspunktet kan jeg ikke dele.
Dimensjonen er i verste fall ikke stor. Kongsberg er ikke ukjent med lokalpolitiske tabber, mest kjent er selvfølgelig KKP, og brukerfinansiering av Knuteveien kan på ingen måte måle seg opp mot det.

En bomsats på kr 60,- pr passering er ikke mer enn rett og rimelig. Det vil innebære at alle de som benytter denne veien er med på å betale gildet, være seg enkeltpersoner, foretak eller organisasjoner; Knutehytta som forretningsforetak og kunder av Knutehytta som kommer med motorvogn må betale. Det være seg Norsk Bergverksmuseum som har interesser av veien til så mangt, ikke minst til bygningsmassen på Sachsen. Det være seg andre som bruker bilen opp og ned Knuteveien.

Det kan ikke være riktig at de tre eierne alene, fastsatt av Jordskifteretten: Statskog SF, Kongsberg kommune og Telenor Infra (Norkring) skal drifte og bekoste veien, mens eksempelvis Knutehytta som kommersielt foretak (etter at Kongsberg Idrettsforening solgte Knutehytta — altfor billig — for noen år tilbake til Kongsberg Skisenter som har solgt den videre) og en annen vesentlig aktør etter veien, Norsk Bergverksmuseum, vederlagsfritt skal forbruke veien.

Vegvedlikehold, være seg vegfundament, forstøtningsmurer, kjørebane, rekkverk, grøftesystem og stikkrenner og annet vegarbeid relatert til Knuteveien er svært kostbart og tidkrevende. Brukerfinansiering i form av bomavgift etter denne blindveien er fornuftig, og det vil gjøre det mulig å vedlikeholde, utbedre og oppgradere Knuteveien — og samtidig hensyna det estetiske aspekt og Knuteveien som kulturminne på en god måte i framtida. Å ferdes til fots, på ski eller sykkel vil fremdeles være gratis. En sats på kr 60 er lavere sats enn mange andre bompengefinansierte veier ut i naturen; være seg til Raje og Skrim, på Ble eller annet sted; politisk vedtatt brukerfinansiering av Knuteveien er ikke forkastelig banalisering, slik Eek-Jensen hevder, det er imidlertid fornuftig og rettferdig. Skulle det vise seg at vedlikeholdskostnadene går ned om noen år, etter at Knuteveien har blitt restaurert og utbedret, så kan sikkert eierne vurdere å redusere bompengesatser, sikkert med politikernes velsignelse.

Kommentarer til denne saken